حمله ملخ آسیایی به مراتع شمال بلوچستان

به گزارش رسانک، ملخ آسیایی به شهرستان هیرمند در شمال بلوچستان حمله ور شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بلوچستان و سیستان گفت: دستجات ملخ آسیایی از سوی کشور افغانستان و از طریق مرزهای شهرستان هیرمند وارد این استان شد.

غلام حسین تیموری اظهار داشت: این آفت پس از ملخ صحرایی خطرناکترین آفت برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود. ‌درسال ۹۵ این آفت در مراتع شهرستان هیرمند مشاهده شد.

وی پیش‌بینی کرد بر اساس بررسی‌های اولیه حدود ۲ هزار هکتار از مناطق این شهرستان به ملخ آسیایی آلوده شده باشد و در صورت ورود دستجات جدید این سطح افزایش خواهد یافت.

در سال های اخیر عدم توانایی مسئولان و ادارات مربوطه دولتی به کنترل این ملخ ها در بلوچستان، خسارات زیادی به کشاورزان وارد کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*