عدم پرداخت حقوق هشت ماهه به پرسنل شهرداری شستون

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۹۹ جمعی از کارگران خدماتی شهرداری شستون در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هشت ماهه خود در مقابل ساختمان شورای شهر و فرمانداری از بی کفایتی مسئولین اعتراض کردند.

از جمله معترضان امروز راننده، پاکبان و کارگران امور شهر بودند که به صورت شرکتی جذب شده اند.

یک کارگر شهرداری در این باره گفت: از ساعت ۵ صبح تا یک و نیم بعدازظهر در شهر مشغول به کار هستیم و پس از آن نیز به صورت اضافه کار فعالیت می کنیم که از دی ماه سال گذشته تاکنون حقوق دریافت نکرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: حق بیمه ما از خرداد ماه به بعد پرداخت نشده و ارائه خدمات پزشکی درمانی به صورت آزاد انجام می شود.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

شهرداریشستون #کارگرانبلوچ #مسئولینبیکفایت #شستون #سراوان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*