سنگینی سایه حاشیه‌نشینی در مرکز بلوچستان

رسانک/ به گفته فرماندار شهر دُزاپ رشد جمعیت در مرکز استان سرسام‌آور است به طوری که در حال حاضر ۴۴ درصد جمعیت شهر حاشیه‌نشین است.

این رشد جمعیت در دُزاپ بی‌نظیر است به نحوی که از سال ۵۷ تاکنون جمعیت شهر ۱۸ برابر شده است و فقط دُزاپ و کرج در بین تمامی کلانشهرها و شهرهای مرکز استان شاهد این رشد بوده‌اند.

تلاش های حکومت مرکزی در طول چهار دهه گذشته جهت برهم زدن بافت جمعیتی بلوچستان را می توان از جمله عوامل ایجاد این فاجعه و به حاشیه راندان مردم بومی در شهرهایی مثل چهبار و دُزاپ عنوان کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*