ناامنی سیستماتیک و ناکامی فرمانداران بنپور و پهره در کنترل نمایندگی های گاز مایع

رسانک/ چند هفته ای است که کمبود گاز مایع با توجه به تورم گرانی و بیماری کووید۱۹ بیش از هر زمانی امان مردم دو شهر بنپور و پهره را بریده است.

گاهاً کپسول گاز در بازار آزاد با قیمت چهل الی پنجاه هزار تومان یافت میشود اما به نرخ دولتی یافت نمیشود.

این در حالی است که توان هر مدیری در بحران ها سنجیده می‌شود. سکان‌داران این دو شهر تاکنون موفق به کنترل بحران کمبود گاز مایع نشده‌اند.

بسیاری از نمایندگی های سيلندر گاز مایع بصورت شبانه اقدام به توزیع کپسول برای دلال ها می کنند و بدلیل بی توجهی مسئولان، مستقیم بدست مردم نمی دهند.

از سوی دیگر مسئولان دولتی و نظامی در تأمین امنیت جاده ها نیز بسیار ضعیف عمل کرده اند که همین امر مسئله سيستماتيک بودن ناامنی را در این بحران ها که رژیم جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم آن است، بیش از پیش به اذهان خطور می‌دهد.

بنظر می‌رسد عزم مدیران این دو شهر برای کنترل این اوضاع جدی نیست و یا یکسری افراد در این آشفته بازار روابط را بر ضوابط ترجیح داده اند و تاوان آن را مردم باید بپردازند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*