جمهوری اسلامی در اقلیم بلوچستان جنایت بشری انجام میدهد


طبق بررسی میدانی در مناطق ریگان بویژه دشت آب رئیس که مسیر تردد گله های شتر و سوختبرها می باشد که تا سرجنگل و سمسور گسترده شده است گردان تکاوری مستقر در شهرک نظام آباد اقدام به مین گذاری کرده است. در اثر انفجار این مین ها تاکنون افرادی نیز کشته شده اند. شترها نیز در اثر انفجار مین ها تلف شده اند. با توجه به اینکه شترداری و سوختبری، (شغل ناچاری) تنها منبع درآمد مردم‌ این منطقه است این مین گذاری موجب عمقی تر شدن گرسنگی شده است.

از مجامع بین المللی خواهش داریم این اقدام ضد بشری کاشت مین در مناطق محل تردد حیوانات اهلی و وحشی که قطعا تهدید جدی برای مردم بلوچ است را محکوم کرده و در جهت پاسخگو کردن رژیم اقدام عاجل کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*