وضعیت بهداشت در دهستان مخت از توابع شهرستان گِه

این وضعیت بهداشت در دهستان مخت از توابع شهرستان گِه است. نه مسئولان بهداشت و نه شهرداری در این وضعیت بسیار خطرناک کرونا به بهداشت منطقه و شهر توجه نمی کنند.

در روزهایی که کرونا شیوع پیدا میکرد مرکز بهداشت با عجله حاضر میشد و مغازه ها رو پلمپ میکرد تا با گرفتن پول بیاد و پلمب مغازه رو باز کنه ولی هیچ توجهی به این وضع بهداشت نداره.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*