این هم وضعیت کارگران روستای برسر

این هم وضعیت کارگران روستای “برسر” که در شرکت کشت صعنت گوردیم شهرستان کنرک مشغول کار هستند.

محل زندگی این کارگران تا محل کار نزدیک به بیست کیلومتر است آنهم جاده‌ای سراسر خاکی

کارگران مجبور هستند هر روز از این مسیر صعب العبور بگذرند که چند تا رودخانه بدون پل سر راهشان است که کارگران با بدبختی این مسیرها را می گذرند.

آنها مجبور هستند که موتورهایشان را چند نفری بلند کرده و از رودخانه بگذرانند. دولت هم اصلاً بفکر مردم و ساختن راههای جاده ای مناسب نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*