استعداد خارق‌العاده دختر اهل شستون در نقاشی کشیدن

رسانک/ بانوی بااستعدادی شستونی خانم “مهرناز بهرامی” با وجود معلولیت، توانایی منحصر به فردی در کشیدن نقاشی دارد.

مهرناز به صورت مادرزادی از هر دو پا و یک دست معلول و ویلچر نشین بوده و فقط با یک دست، آثاری ارزشمند، را با خلاقیت تمام، تماشایی و هنرمندانه می آفریند.

این دختر هنرمند بلوچ تاکنون در تهران، دُزاپ و شستون نمایشگاه‌هایی از نقاشی های خود را دایر کرده و به معرض نمایش عموم گذاشته است.
.
بدون شک این ذوق هنری و شکوفایی استعدادی چنین استادانه و آفرینش چنین آثار شاهکاری توسط یک دختر بلوچ و فقط با یک دست نشئت گرفته از هنرمند بودن دختران اقلیم بلوچستان میباشد.

این افراد کافیست که از طرف مردم و دولت ها حمایت شوند تا برای همگان افتخار آفرینی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*