یاد یعقوب مهرنهاد شهید وسمبل مبارزه و مقاومت مدنى در بلوچستان گرامى باد

رژیم جمهورى اسلامی ایران در روز چهارم آگست به جنایتی هولناک دست زد. در این روز یعقوب مهرنهاد فعال مدنى٬ وبلاگ نویس٬روزنامه نگار و بالاتر از همه دوست و همدرد راستین زحمتکشان و مردم بلوچ به دار آویخته شد

دستگاه قضایى رژیم هیچ جرم مشخصى بر علیه این فرزند راستین و دلیر مردم بلوچستان اعلام نکرد. اما همه میدانند که یعقوب جوانى پرشور و دلسوز مردم بلوچستان بود که همواره با تماس گرفتن با مقامات دولتی در ٱستان و نمایندگان مجلس ٱستان دنبال خواسته هاى مردم از طریق قانونی و با استفاده از کانالهاى مبارزه مدنى بود. به همین دلیل بود که یعقوب با تاسیس “صداى عدالت” به فعالیتهاى فرهنگى و مدنى از جمله برگزارى جلسات پرسش و پاسخ با مقامات اجرایى ٱستان پرداخت. ٱمید او و صداى عدالت این بود که میتوان در چهارچوب قانون موجود به فعالیتهاى مدنى و فرهنگى دست زده و احقاق حقوق نمود. یعقوب به خوبى به سیاست سرکوب فرهنگى گسترده رژیم جمهورى اسلامى دربلوچستان پى برده بود و به همین منظور بخش مهمى از فعالیتهاى خود را بر سرشناخت فرهنگى و مبارزه براى برابرى فرهنگى و رفع ستم فرهنگى از ملت بلوچ متمرکز نموده بود. برگزارى مراسم فرهنگى و خاصا روز بزرگداشت فرهنگ مردم بلوچ از فعالیتهاى چشمگیر او بود.

مبارزه براى آگاهى رسانى به مردم بلوچ از طریق استفاده از کانالهاى مطبوعاتى از جمله امکانات موجود در انترنت براى یعقوب اهمیت مهمى داشت. او وبلاگ خود را با هدف اطلاع رسانى درست و بیطرفانه به ملت بلوچ پایه گذارى نمود و سعى داشت تا از این راه بتواند سهم خود را در راه از بین بردن ناآگاهى مردم بلوچ و افشاى اطلاعات مغرضانه مطبوعات رژیم ادا نماید. او گزارش فعالیتهاى خود را مرتب در وبلاگ خود منتشر میکرد تا همه مردم از آن مطلع شوند. اما رژیم آزادى ستیزجمهورى اسلامى این وبلاگ را تحى اعمال جنایتکارانه خویش میدانست و آنرا بست.

اعدام یعقوب مهرنهاد مبارز حقوق مدنى و فرهنگى مردم بلوچ بیانگر این واقعیت است که رژیم بلوچ ستیز از هر گونه فعالیت ولو مسالمت آمیز و فرهنگى- مدنى احساس وحشت مى کند و تمام اشکال مبارزه را با اعدام و زندان جواب میدهد و خود راه را براى مبارزه قهرآمیز مردمى هموار مى نماید. اعدامهاى انتقام جویانه اخیر ده ها تن از زندانیان بلوچ که در زندانهاى مختلف اسیر هستند گویاى هر چه بیشتر جنگ تمام عیار رژیم و تحمیل روشهاى دفاع قهرآمیز مردم بر علیه نیروهاى سرکوبگر در بلوچستان و مناطق دیگر ایران است. دستگیرى٬شکنجه و اعتراف گیرى اجبارى از مهره هاى کلیدى سابق رژیم که پس از اعتراض به نتایج انتخابات دستگیر شده بودند نشانگرذات قهرآمیز بودن رژیم مى باشد که تمام راهاى مبارزه مسالمت آمیز و مدنى را بسته و پیغامى زورگویانه به تمام کسانی است که ماهیت قهارانه آنرا هنوز درنیافته اند.

حزب مردم بلوچستان اعدام یعقوب مهرنهاد را ضایعه بزرگى براى ملت بلوچ و مردم آزادیخواه مردم ایران دانسته و تنها گناه این شهید مظلوم و جوان را دفاع او از حقوق مدنى- فرهنگى مردم بلوچستان میداند. اما سردمداران و مزدوران رژیم باید بدانند که اعدام و سرکوب قهرآمیز پیشگامان مبارزه مردمى فقط راه را براى مبارزه با اشکال مختلف از جمله مبارزه قهرآمیز هموار مى نماید و تمام مردم بلوچ را به به دفاع از فرزندان آگاه و مبارز خویش متحد مى نماید.

حزب مردم بلوچستان
٤ آگوست ٢٠٢٠

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*