کیفیت پایین مصالح ساختمانی در بلوچستان

رسانک/ کیفیت مصالح ساختمانی در ساخت و ساز در همه جای دنیا حرف اول را می زند چون جان و زندگی انسانها بستگی به کیفیت آن دارد اما در سایه شوم جمهوری اسلامی ایران و در سیستم دزد و رانتخواری و دروغ گویی که در ذات این رژیم است، کیفیت مصالح ساختمانی بخصوص در بلوچستان که در کنترل سپاه تروریستی پاسداران میباشد، بسیار پایین آمده است.

مسئولین رانتخوار در بلوچستان با فشار بر کوره داران آجرپزی بلوچ و با تامین نکردن سوخت و مایحتاج اولیه که در کنترل دولت هست، آنها را در بعضی موارد به ورشکستگی سوق داده است.

زمینه های تأمین و گران بودن سوخت کوره آجر پزی در بلوچستان باعث شده که مردم بلوچ، آجر را به قیمت دو برابر پایتخت بخرند.

از طرفی دیگر کنترل کردن بلوچستان توسط سپاه تروریستی که اکثر مسئولینی که غیربومی هستند و یا دست نشانده سپاه می باشند، از نظر جریان دزدی و رانتخواری در تمام سطوح ادارات رواج پیدا کرده و هیچگونه شکایتی به هیچ جایی نمی رسد.

تحویل و فروش مصالح ساختمانی بی کیفیت که هیچگونه کنترلی نمی شود و یا با رشوه کار پایان می یابد، بازی کردن با جان و مال مردم بلوچ است که دولت آنرا به حراج گذاشته و از نظر حاکمیت هچگونه ارزشی ندارد.

از طرفی دیگر بلوچستان در منطقه زلزله خیز قرار دارد و استفاده کردن از این مصالح بی کیفیت باعث فرو ریختن ساختمان در کوچکترین لرزش خواهد بود.

طبیعتا رونق گرفتن ساخت سازهای غیر استاندارد با سیمان و آجر بی کیفیت و مقاوم نبودن آنها باعث مرگ و میری زیادی در زلزله های آینده خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*