جان گرفتن دوباره دریاچه هامون در شمال بلوچستان

رسانک/ دریاچه هامون پس از بیست سال خشکسالی، از پایان سال گذشته با ورود سیلاب از کشور افغانستان حیات دوباره گرفته است.
در این مدت بدلیل ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی ایران در گرفتن حق آبه ساکنان شمال بلوچستان، این دریاچه خشک شده و به دشت تبدیل شده بود.

در حال حاضر اسکله صیادی تخت عدالت شهرستان مرزی هیرمند آبگیری شده و در بسیاری از جاهای دیگر ماهیگیری رونق پیدا کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*