بحران بی آبی در منازل با وجود پر بودن سدهای اقلیم بلوچستان

به گزارش رسانک قطعی مکرر و نبود آب در روستاهای بسیاری از نقاط اقلیم بلوچستان مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

آب روستای ریگ زردان در کهنوج چهار روز است که قطع شده و روستاهای حسینآباد ناصر آباد از نبود آب شیرین رنج میبرند.

با وجود پیگیری و تلاش های فراوان مردم این روستاها هنوز هیچگونه پاسخگویی از طرف مسئولان صورت نپذیرفته است.

مردم در برخی از روستاهای مناطق دیگر نیز ساعت ها از نبود آب رنج میبرند. روستاهایی از توابع شهرستان دشتیاری نیز از نبود آب آشامیدنی و شستشو رنج میبرند. عدم وجود شبکه آبرسانی، مردم این روستاها را مجبور کرده تا از آب هوٹگ (گودال‌های مصنوعی یا طبیعی که آب در آن جمع می‌شود) استفاده کنند.

سالانه ده ها نفر در این هوتگ ها جان میدهند و هنوز هیچگونه برنامه ریزی بابت حل این مشکل انجام نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*