وضعیت بحرانی از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا در بلوچستان و سیستان

رسانک/آمار موارد مثبت آزمایشگاهی کرونا تا امروز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در بلوچستان و سیستان به 627 نفر رسید.

دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی پهره با اعلام این آمار افزود : در حال حاضر هیچ یک از شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی پهره در وضعیت سفید نیست و وضعیت شهرستان پهره نیز به وضعیت نارنجی و نزدیک به مرحله قرمز و بحرانی رسیده است و در صورت عدم رعایت اصل فاصلهگذاریاجتماعی و رعایت اصول_بهداشتی، زنگ خطری برای وقوع فاجعه و بحران در این استان است.

هنوز هم درمان اختصاصی برای این بیماری شناسائی نشده است و دستورالعمل های داروئی صرفا نقش کمک کننده و حمایتی دارند.

اگرچه درصدی از افراد مبتلا به ویروس کرونا ممکن است بدون علامت باشند امّا همین افراد که به عنوان ناقل در جامعه تردد می کنند، در صورت عدم رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی می توانند افراد حساس را به نوع شدید و مرگبار بیماری، مبتلا نمایند و این زنگ خطری برای وقوع فاجعه و بحران است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*