جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش چهارم

جلسه پرسش و پاسخ بخش پنجم

جلسه پرسش و پاسخ بخش ششم

بخش هفتم:

س_ آیا از نظر شما امکان بوجود آمدن یک بلوچستان بزرگ با اتحاد سه تکه وجود دارد و موانع سر راه آن را چه میبینید؟

ج_ مبارزات سیاسی برای رسیدن به حقوق مردم بلوچ در هر سه کشور در سطحی نیست که در مورد آن حتی بتوان فکر نمود. مبارزات در بلوچستان شرقی حالت تدافعی به خود گرفته و متأسفانه هر روز از روز دیگر ضعیف تر میگردد. در بلوچستان غربی و شمالی عملاً حرکت سیاسی ای در منطقه که بتواند برای رسیدن به اهداف سیاسی مؤثر عمل کند وجود ندارد. در چنین حالت ضعیفی سخن گفتن از بلوچستانی بزرگ هر چند داشتن آن حق طبیعی بلوچها است و آرزوی تک تک مردم بلوچ میباشد، با در نظر گرفتن شرایط بلوچ ها از هر نظر،‌ شرایط منطقه ای و شرایط بین المللی راه بجایی نمیبرد. ممکن است شرایط پاسخ به این سوال برای نسل های آینده فراهم آید.

حوزه فعالیت حزب مردم بلوچستان در جغرافیای بلوچستان غربی و در ایران است. حزب در مناطق دیگر سیاست بی طرفی و عدم مداخله را دنبال میکند.

س _ سازمان مجاهدین خلق در برنامه خود به کردها حق خودمختاری داده اند‌، اگر حزب خودمختاری را مطرح کند چه میشود؟ آیا قوانین حزب اجازه تغییر در ساختار را میدهند؟

ج _ حزب مردم بلوچستان برای حاکمیت مردم بلوچستان مبارزه میکند. خودمختاری هیچگونه جایی در برنامه حزب مردم بلوچستان ندارد. اگر مردم بلوچستان در شرایطی به خودمختاری در یک ساختار برسند، حزب مردم بلوچستان برای رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچستان به مبارزات خود ادامه می دهد.

س _ آیا احزاب می‌توانند بدون انحلال مواضع خود را تغییر دهند؟

ج _ احزاب در کنگره حزبی در صورت توافق اکثریت میتوانند در مواضع خود هرگونه تغییراتی بوجود آورند.

جلسه پرسش و پاسخ بخش هشتم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*