حمایت آموزش و پرورش چهبار از یسرا سلیمانی در جلسه ای حضوری زیر سایه کووید۱۹

به گزارش رسانک در طی حکمی از سوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان چهبار یسرا سلیمانی بعنوان مشاور آموزش و پرورش شهرستان مذکور منصوب شد.

یسرا سلیمانی دارای ۱۳ ساله و اهل شهرستان #پنوچ است که در رقابت های جهانی محاسبات ذهنی ریاضی چرتکه (Ucmac) در چهارسال پی در پی توانسته است مقام قهرمانی را کسب کند.

اگر چه حمایت و پشتیبانی از نخبگانی مانند #یسرا_سلیمانی باید مقیاس بزرگتر و در سطح کشور و جهانی را دربر بگیرند اما باز این حرکت مدیرآموزش و پرورش چهبار ستودنی است که بهمراه برخی دیگر از پرسنل اداره آموزش و پرورش #چهبار با ایجاد صندوقی بنام توسعه عدالت آموزشی در اداره مذکور قدمی هر چند کوچک در جهت حمایت از این سرمایه استانی و کشوری برداشته اند.

لازم به ذکر است که در این روزها بحث آموزش دانش آموزان بصورت مجازی و از طریق اپلیکشن های مختلف بخاطر شیوع کووید ۱۹ مطرح است حال بانظر به این موضوع و با توجه به این انتصاب که مراسم آن بصورت حضوری صورت پذیرفت نکته ای که قابل تامل است؛ آموزش و پرورش چهبار در مقر اصلی آن که سکاندار آموزش و مدیریت آموزشی در شهرستان را رهبری میکند خود، از برگزاری یک مراسم بصورت مجازی و ویدئو کنفرانس عاجز است پس چگونه انتظار دارد که مدارس زیرنظرش که اکثر در روستاها و دارای دانش آموزانی با وضعیت اقتصادی ضعیف و فاقد امکانات لازمه (تلفن هوشمند/اینترنت) هستند، آموزش شان بدرستی و بدون کم وکاستی صورت پذیرد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*