جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش چهارم

بخش پنجم:

چرا در فضای مجازی کم حضور دارند؟

به دلایل امنیتی و کمبود وقت شخصاً نمیتوانم در فضای مجازی حضور فعال داشته باشم. دوستان حزبی در فضای مجازی حضوری پر رنگ،‌ چشمگیر و رضایت بخشی در پیشبرد اهداف حزب دارند.

آیا فعالیت آنها با حمایت خارجی و داخلی همراه است؟

حزبمردمبلوچستان از حمایت هوادران خود و بخش بزرگی از مردم بلوچ در داخل #بلوچستان و خارج از آن برخوردار است. بخش بزرگی از فعالیت های حزب در موارد نقض #حقوق_بشر در بلوچستان و جلب حمایت اخلاقی و حمایت سیاسی بین المللی از حقوق مردم #بلوچ است.

چطور می توان عضو این حزب شد؟

ماده‌ی ٢: شرایط عضویت در حزب

افرادى که از شرایط ذیل برخوردار باشند می‌توانند به عضویت حزب درآیند:

١. به برنامه و اساسنامه‌ی حزب اعتقاد داشته باشند و آن را تبلیغ و ترویج نمایند.

٢. به حق “حاکمیت ملى” مردم بلوچستان معتقد باشند.

٣. به دموکراسی و رفع هرگونه تبعیض باور داشته باشند.

۴. به سن ۱۶ سالگی رسیده باشند.

– اعضای حزب قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی نمی‌توانند دارای مسئولیت در ارگان‌های مرکزی حزب باشند.

۵. عضو سازمان و یا حزب سیاسی دیگری نباشند.

۶. عضویت در حزب امری آزاد، شخصی و اخلاقی است که با تقاضای کتبی صورت می‌پذیرد.

٧. حداقل شش ماه دوره‌ی آزمایشی خود را در یکی از ارگان‌های حزب گذرانده باشند.

ماده‌ی ٣: وظایف اعضاء

١. برنامه، اساسنامه، مصوبات و تصمیمات حزب را محترم شمرده و به آن‌ها عمل نمایند.

٢. برای حفظ وحدت سیاسی و تشکیلاتی حزب بکوشند.

٣. اسرار حزب را حفظ نمایند.

۴. از دیسیپلین حزبی طبق اساسنامه و آیین نامه‌ھاى داخلى پیروی نمایند.

۵. برای بالا بردن دانش سیاسی و اجتماعی خود بکوشند.

۶. در ارتباط فعال با حداقل یکى از ارگان‌ھاى حزب باشند.

٧. مدافع اهداف، اصول و برنامه‌ی حزب باشند و حزب را در میان مردم تبلیغ و ترویج نمایند.

٨. در نشست‌های مهم حزبی فعالانه شرکت نمایند.

٩. حق عضویت بپردازند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه حزب مراجعه نمایید.

جلسه پرسش و پاسخ بخش ششم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*