پیام شما ؛سلام من از تهران براتون پیغام میذارم و به عنوان یک غیربلوچ واقعاً شرمنده شما مردم مهمان نواز بلوچ هستم.

من چابهار اومدم. فقر و محرومیتی که بر شما، واقعا تحمیل شده است دل هر کسی رو به درد میاره. امروز یه کلیپ از امام جمعه ایرانشهر دیدم. خیلی ناراحت کننده بود. اگر جمهوری اسلامی فقط در همین یک مورد گردشگری تو بلوچستان سرمایه گذاری میکرد دهها هزار نفر سرکار می رفتند ولی زاویه دید این آخوندا تا همین حدی است که امام جمعه ایرانشهر داره. بیشتر نمی تونن فکر کنند.
این آخوند با چنان رفتار تحقیر آمیز و ریاکارانه و با منت به کارگران روزمزد صدقه می دهد که انگار همین پولایی که میده مال پدرش بوده.

مردم سیستان و بلوچستان از ستمدیده ترین مردمان تحت ظلم این آخوندا هستند.

واقعا چرا باید این چنین توسط آخوندی فاسد و دزد تحقیر شوند که با پایمال کردن حق این مردم و رانت خواری به ثروت باد آورده رسیده است!؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*