حجم آب سدهای بلوچستان ۳۳ درصد افزایش یافته اما بی آبی مردم کاهش نیافته است

رسانک/ سرپرست شرکت آب منطقه‌ای بلوچستان و سیستان گفت : حجم فعلی سدهای جنوب بلوچستان نسبت به سال آبی قبل ۳۳درصد افزایش یافته است.

ایشان با بیان اینکه حجم آب موجود در مخازن سدهای بلوچستان و سیستان ۸۰ درصد حجم کل مخازن آن است، افزود سد ماشکید شهرستان شستون با ظرفیت ۶۷ میلیون متر مکعب در حال حاضر دارای ۶۲.۱۴ میلیون متر مکعب آب، سد خیرآباد شهرستان گه با ظرفیت ۲۷.۳ میلیون مترمکعب دارای ۲۷.۱۵ میلیون مترمکعب آب، سد خیرآباد شهرستان گه با ظرفیت ۲۷.۳ میلیون مترمکعب دارای ۲۷.۱۵ میلیون مترمکعب آب، سد پیشن سرباز نیز با ظرفیت ۱۷۵ میلیون متر مکعب دارای ۱۵۸.۶۳ میلیون مترمکعب آب، سد شی کلک شهرستان چهبار از مجموع ظرفیت ۱۰.۸ میلیون متر مکعب دارای ۸.۷۹ میلیون متر مکعب آب و سد زیردان شهرستان چهبار با ظرفیت ۲۰۷ میلیون متر مکعب دارای ۱۷۷.۹۵ میلیون مترمکعب آب هستند که نسبت به سال آبی قبل ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

در حالی افزایش ۳۳ درصدی حجم آب سدهای بلوچستان نسبت به سال قبل گزارش می شود که کمبود آب شرب در اکثر شهرها و روستاهای بلوچستان افزایش یافته و مردم برای تهیه آب مصرفی به ھوٹگ هایی پناه می برند که هر ساله جان بسیاری از کودکان بلوچستان را می گیرد.

زمین های کشاورزی اطراف همین سدها با مشکل آب مواجه بوده و هر ساله تعداد زیادی از کشاورزان بومی بیکار شده و سراغ مشاغل کاذب می روند.

سوء مدیریت در بخش آبرسانی باعث شده است تا آب سدها راکد مانده و در بخش کشاورزی و آب شرب مصرف نشود تا اگر خورشید سوزان بلوچستان موفق به تبخیر آن نشد به کمک باران های فصلی تبدیل به سیلاب شده و بر مشکلات مردم منطقه بافزاید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*