عدم حمایت دولت از کشاورزان بلوچ

رسانک/ عدم حمایت دولت ایران از کشاورزان بلوچ در اقصی نقاط اقلیمبلوچستان باعث ضررهای بسیاری برای این قشر شده است. کشاورزان پیشن، دشتیاری و زر آباد پس از سیل های مخرب ماه‌های اخیر اکنون با بی تدبیری رژیم ایران کلیه سرمایه خود را در این فصل از دست داده می بینند. کشاورزان مجبور شده اند محصولات کشاورزی خود را در میان بی تدبیری رژیم و مسئولان، عدم وجود امکانات حمل و نقل و… رها کرده تا دستکم مردم بصورت مجانی آن را برداشت کنند.

این در حالیست که با کوچکترین برنامه ریزی از طرف مسئولین و دولت می توان امکانات حمل و نقل را در بلوچستان فراهم کرد و این محصولات مناطق گرمسیری را در آستانه ماه رمضان به شهرها و دیگر استان های ایران برد تا هم از تورم قیمت این نوع میوه ها جلوگیری کرد و هم کشاورزان متحمل ضررهای مالی نشوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*