تلف شدن دام ها در منطقه جاشک بر اثر سمپاشی اداره جهاد کشاورزی

به گزارش رسانک دیروز شنبه ۳۰ فروردین ماه تعداد ۱۰ الی ۱۵ راس شتر از دامداران منطقه #جاشک به علت سمپاشی مراتع توسط جهاد کشاورزی تلف شده اند.

این سمپاشی ها جهت مبارزه با هجوم ملخ ها انجام گرفته است.

به گزارش منابع محلی این سمپاشی ها بدون اعلام قبلی انجام گرفته و به دامداران منطقه در مورد مراتع سمپاشی شده هیچ گونه اطلاع رسانی نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*