مردم، قربانیان بی کفایتی های مسئولان در دشتیاری

رسانک/ عدم توجه رژیم جمهوری اسلامی ایران به نبود آب و شبکه آبرسانی در بسیاری از مناطق شهرستان دشتیاری همواره باعث قربانی دادن مردم بوده است. شهرستانی که اکنون فقط اسم “شهرستان” را یدک می کشد و از کوچکترین امکانات یک شهرستان نیز محروم نگاه داشته شده است.

تازه ترین قربانی این بی توجهی سران رژیم ایران یک دانش آموز به نام علی‌اصغر بهرا است که در حال برداشت آب از ھوٹگ، در تاریخ ۲۱ فروردين ماه ۹۹ غرق شد و جان خود را از دست داد.

تکرار این حوادث نشان از عدم اهمیت جان مردم و کودکانبلوچ برای سران رژیم و مسئولینبی_کفایت است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*