حاکمیت بعنوان نهادی سیاسی در اکثر بلاد تامین کننده نیازهای شهروندان خویش هست

رسانک/حاکمیت بعنوان نهادی سیاسی در اکثر بلاد تامین کننده نیازهای شهروندان خویش هست،مقیاس پهن و گستردگی امکانات توسط حاکمیت بستگی به ماهیت درونی حاکمیت و سیستم دارد ولی در قریب به اتفاق حاکمیت های جهان اولویت رسیدگی به مردم و شهروندان ساکن در کشور خویش بدون مدنظر قرار دادن فرهنگ،دین،نژاد و… ساکنان، با توزیع عادلانه امکانات و سرمایه های موجود صورت می گیرد.

جمهوری اسلامی بانظر به اینکه ماهیتی ایدئولوژیک و فاشیستی دارد بجای رسیدگی و توسعه و پیشرفت داخلی با سیاست جنگ طلبانه و گستراندن بیشتر مذهب تشیع بیشتر توجه و منابع خویش را در منطقه و کشورهای چون یمن،لبنان،سوریه و…. صرف می کند تا جاییکه خبرگزاری بلومبرگ در سال ۹۴ در گزارشی براساس برآورده ها و تحقیقات اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه ۶ میلیارد دلار برای حکومت بشار اسد و سوریه خرج می کند که در مواردی این کمک مبلغی تا ۱۵ میلیارد دلار را در برگرفته است.

اما در این سو در حرف اگرچه در سالیان متمادی استان بلوچستان و سیستان در تخصیص بودجه عمرانی رتبه چهارم را در کل استان ها و در سال ۹۷ رتبه دوم را در مورد مذکور بخود اختصاص داده است اما در عمل و واقعیت همانطور که بر همگان مشهود است هنوز محرومیت زدایی در استان بلوچستان و سیستان صورت نگرفته است و پس از ۴۱ سال هنوز مدارس کپری وخشتی وگلی پابرجا هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*