جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

جلسه پرسش و پاسخ بخش اول

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

جلسه پرسش و پاسخ بخش سوم

بخش چهارم:

س – آیا حزب میخواد اذهان ملت بلوچ بسوی فدرال که دوباره همون غلامی است بکشونه؟

ج – دنیا به سوی دمکراسی در حرکت است. فدرالیسم به معنای تقسیم قدرت و برابری سیاسی و زندگی مسالمت آمیز برای یک زندگی مطابق منشور جهانی حقوق بشر در کشوری چند ملیتی است.

اگر مردم در آمریکا، کانادا، سویس، بلژیک، هند، اندونزی، مالزی، بریتانیا و … با بهره گیری از سیستم فدرال در غلامی به سر نمیبرند و به غلامی کشیده نمیشوند و چنین احساسی ندارند و چنین احساسی در آ‌نها القا نمیشود ، چگونه بلوچها با نزدیک به یک قرن زندگی برده گونه در حکومتهای دیکتاتوری باید چنین احساسی داشته باشند؟ این تبلیغات از سوی دولت مرکزی و لابی های آن برای هراس افکنی در جهت حفظ قدرت مرکزی صورت میگیرد. #فدرالیسم بستری است که میتواند به حاکمیت ملی برسد که مرکزگرایان از آن بیم دارند.

چه تضمینی وجود دارد که در یک حکومت فدرال آن هم در ایران، ما به حقوق خود برسیم؟

اتحاد قدرتمند نیروهای مبارز ملتهای برابری طلب، فارس، ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لر و … در شرایط کنونی میتواند پذیرش فدرالیزم بر اساس حاکمیت دوگانه را بر مرکزگرایان در ایران تحمیل کند. در غیر اینصورت خواستهای ملت های خارج از حاکمیت رادیکالتر میشود،‌ تا آنجا که میتواند سبب از میان رفتن مرزهای سیاسی کنونی ایران شود.

از جناب بلیده ای بپرسید چه برنامه دارند؟

کار در حزب مردم کاری جمعی است و من مجری برنامه های حزب برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه هستم. فعالیت های اعضا در حزب نمیتوانند شخصی باشند لذا برنامه من منطبق با برنامه حزب است. عضویت در یو ان پی او UNPO سازمان ملتهای بدون نماینده با بیش از۵۰ عضو و ریاست دو دوره این سازمان توسط اینجانب و کار درجهت اتحاد نیروهای سیاسی بلوچ برای رسیدن به حاکمیت ملی و تقویت حس ملت بودن بلوچ میتواند رسیدن به اهداف حزب را تسهیل بخشد.

جلسه پرسش و پاسخ بخش پنجم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*