پیام شما؛جاده سردشت، گتان تا کزور

جاده ای که تردد بسیار سخت در آن و خطر آفرینی اش باعث عزیمت جمعیت زیادی از مردم این منطقه به شهرهای همجوار شده است.

دهستان کُزور در شهرستان سرباز با جمعیتی بالغ بر هشت هزار نفر در انتظار توجهی از مسئولان برای تردد در مسیری که فقط با خودروهای شاسی بلند ممکن است.

به اطلاع استاندار بلوچستان و سیستان میرساند، جاده سردشت تا کزور به طول ۲۵ کیلومتر در سال ۹۱ در زمان سعید اربابی نماینده وقت ، چاکرزهی فرماندار وقت شهرستان سرباز کلنگ ساخت آن به زمین زده شد.

هم اکنون جاده به طول ۱۲کیلومتر خاکریزی شده است که با بارندگی های اخیر ،قسمت اعظمی از آن تخریب شده است.

این امر خود دلیلی بر حیف و میل سرمایه ها و منابع توسط اداره راه است که آقای محمد ریگی رئیس جدید اداره راه و شهرسازی باید پاسخگوی این تعلل باشد.

شما هم به عنوان عالی ترین مقام دولتی در این حیف و میل سرمایه شریک جرم هستید زیرا هیچ توجهی به جاده های مرگ در بلوچستان نداشته اید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*