جلسه پرسش و پاسخ جمعی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیرکل حزب مردم بلوچستان در فضای مجازی

بخش اول:

س – جناب ناصر بلیدهای تحصيلات شما و همچنين اعضای شاخص حزب مردم بلوچستان چقدر هست و چه خدماتی برای بلوچستان انجام داده ايد؟‌

ج – من دارای تحصیلات آکادمیک از یکی از دانشگاهای کشور سوئد هستم.

حزبمردمبلوچستان دارای برنامه و اساسنامه است و اعضای حزب بسته به میزان آگاهی، توان، تجارب اجتماعی و تجارب عملکرد سیاسی در بخش های مختلف حزب انجام وظیفه میکنند. اکنون دلیلی برای معرفی اعضا و گفتگو در مورد کارنامه تحصیلی اعضا وجود ندارد. بیش از دو سوم اعضای حزب دارای تجربه و کارِ سیاسی مستمر بیش از سی سال را دارند. در صورت موفقیت و امکان حضور در بلوچستان در مور اعضا اطلاع رسانی میشود.

مبارزه مستمر بین المللی در مورد نقض حقوق بشر ملت بلوچ، اتحاد و همکاری با ملت های خارج از حاکمیت و نمایندگانِ برانداز ملت حاکم برای تشکیل یک آلترناتیو جایگزین سیاسی در کشور و تقسیم قدرت که بتواند شرایط را برای رسیدن به حق حاکمیت ملت ها فراهم آورد.

س – میتوانید علت انتخاب هدف حزب را که فدرال خواهی است توضیح دهید؟

ج – هدف استراتژیک حزب مردم بلوچستان طبق برنامه و اساسنامه حزب رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچستان است. فدرالیسم یک ساختار برای تقسیم قدرت و بستری مناسب برای رسیدن به حق حاکمیت است. فدرالیسم زمانی قابل اجرا است که همه ملت های تشکیل دهنده ایران و از جمله ملت حاکم با آن توافق داشته باشند و آ‌نرا بپذیرند. فدرالیزم به صورت ضمیمه در برنامه حزب آمده است.

س – امکان دارد اعضای سازمان را معرفی کنید؟

ج – حزب در شرایط موجود هویت اعضای خود را مخفی نگاه میدارد. اعضای علنی، حزب را در بیرون نمایندگی میکنند. امیدواریم شرایطی فراهم آید که همه اعضای حزب بتوانند فعالیت علنی داشته باشند.

جلسه پرسش و پاسخ بخش دوم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*