ساز مخالف نماینده های زابلی در استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک امروز ۲۲ فروردین ماه ۹۹ نمایندگان بلوچ استان بلوچستان و سیستان در مجلس یازدهم با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه #مرکز_بلوچستان، شهر دُزاپ دیدار و گفتگو کردند که نمایندگان #دزاپ و #نصرآباد (زابل) حضور نیافتند.

این دیدار در حالی صورت گرفته که در دیداری مشابه با امام جمعه اهل تشیع این شهر، همه منتخبین دولت حاضر شده بودند.

این مسئله نشان از آغاز دور جدید ساز مخالف زدن نمایندگان تندرو زابل در بلوچستان است. از این اقدام نمایندگان زابلی پر واضح است که نماینده فرستادن مردم هیچ سودی برای #ملتبلوچ نداشته و نخواهد داشت زیرا نفوذ نمايندگان تندرو و افراطی در رژیم #جمهوریاسلامی_ایران قابل انکار نیست.

گفتنی است که رژیم ایران نیز نظر مساعدی نسبت به مردم و نمایندگان بلوچ در مجلس ندارد و فقط استفاده ابزاری از این نمایندگان می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*