اعتراف مسئولین بهداشتی بلوچستان و سیستان به مبتلا بودن افرادِ “دارای علائم حاد تنفسی” به کووید۱۹

به گزارش رسانک قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در راس آن ابراهیم رئیسی در پنهان‌ کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌ باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کووید ۱۹ در هفتم فرودین ماه ۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته تا در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌ باخته‌ های کرونا، با این قوه همکاری کند. این قوه استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ برای تایید مرگ متوفیان را ضروری دانسته و پنج روز پس از آن، یعنی روز دوازدهم فروردین ۹۹ ، در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صراحت و شدت به این موضوع تاکید شده است.

مجموعه رسانک از همان ابتدا آمار و ارقام ارائه شده با عنوان بیماران دارای علائم حاد تنفسی در استان بلوچستان و سیستان را مربوطه به بیماران کرونایی دانسته است.

اکنون اما رئیس سازمان نظام پزشکی دزاپ دکتر سیدسعید سیدالحسینی در نامه ای که در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۹۹ به شماره ۱۰۰۴_۹۹ برای استاندار بلوچستان و سیستان آقای موهبتی با مضمون عدم سفید بودن وضعیت استان در مبحث ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ صادر کرده است در بند ۳ نامه مذکور در تایید اخبار رسانک به صراحت بیماران با علائم حاد تنفسی در استان را همان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ ذکر کرده است.

یقینا عنوان بیماران کرونایی تحت عنوانی بنام “بیمار با علائم حاد تنفسی” جنایتی نابخشودنی در حق مردم استان بلوچستان و سیستان بوده و خواهد بود که با قرنطینه نکردن این بیماران با کوچکترین ترددی در جامع بعنوان کانون های انتقال و شیوع ویروس کرونا باعث گسترش بیشتر این ویروس شده و خواهند شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*