غرق شدن یک شهروند اهل زهک درکانال منتهی به چاه نیمه چهارم

به گزارش رسانک امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۹ یک شهروند اهل شهرستان زهک در کانال منتهی به چاه نیمه چهارم غرق شد.

منابع محلی هویت فرد جان باخته را میلاد ناظری راد ۲۱ ساله گزارش کرده اند.

گفتنی است تا لحظه تنظیم خبر جسد این فرد پیدا نشده است و جستجو برای یافتن جسد ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*