بخشیدن اجاره های مغازه و آپارتمان توسط یک شهروند گه

به گزارش رسانک یک شهروند اهل شهرستان گه در اقدامی قابل تحسین اقدام به بخشیدن اجاره ی مغازه ها و آپارتمان های خود در شهرستان گه بخاطر شیوع کرونا کرد.

عبدالکریم بجارزهی اهل روستای کشیگ از توابع شهرستان گه،اجاره چندباب مغازه و آپارتمان در شهر گه،که مالکیت آنها را دارا می باشد در راستای کمک به هم نوع در این شرایط وخیم شیوع کرونا و کسادی بازار معاف کرد.

پیش از این در شهرستان گه دو شهروند دیگر در مرکز شهرستان گه و بخش بنت در اقدامی مشابه اجاره مغازه های خویش را بخشیده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*