پیام شما؛مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای گل آلود رودخانه هستند.

مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای گل آلود رودخانه هستند.

یکی از بزرگترین مشکلات شهرستان راسک و مهم تر از همه روستای بزرگ جکیگور نبود آب شرب پس از بارش باران است

در روستای جکیگور در جنوب راسک با توجه به گرمای شدیدی در طول سال کمبود آب همواره یکی از مشکلات بزرگ این روستا محسوب می شود که این مشکل با بارش های باران نه تنها حل نمی شود بلکه دوچندان می شود که یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی این روستا به شمار می آید این در حالی است که این روستا در جوار بزرگترین رودخانه استان قرار دارد.

در این روستا بدلیل نبود امکانات ذخیره آب شرب برای مواقع بحرانی مورد بررسی و کارشناسی و تعبیه نگردیده ، که اکثر روستانشینان پس از بارش های باران و طغیان رودخانه ها در این شهرستان با مشکلات تامین آب شرب مصرفی مواجه می باشند، و تاکنون معضل بزرگ تامین آب شرب در کل شهرستان راسک ادامه دارد.

در روزهای گذشته در روستای جکیگور با توجه به بارش های باران و طغیان رودخان شاهد قعطی آب شرب هستیم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*