پیام شما؛فرماندار محترم شهرستان گه و بخشدار محترم لاشار ما اهالی روستای اوگینک محضرتان عارض می شویم.

باتوجه به اهمیت موضوع آموزش وآینده فرزندانمان و اینکه در این برهه از زمان امر مهم آموزش از طریق شبکه آموزش ویا ازطریق اینترنت در حال انجام است. درحالی که روستای مابا جمعیتی بالغ بر 1500 نفر فاقد این دو نعمت بزرگ است.
لازم به ذکر است این موضوع به شدت موجب نگرانی خانواده ها، دانش آموزان ومعلمان ما شده است. لذا از شما تقاضا داریم که احساسمسئولیت نموده و این امر را در اسرع وقت پیگیری نمایید.

جمعی از دانشجویان. جوانان و فرهنگیان روستای اوگینک

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*