عدم مدیریت صحیح در صف های سیلندر گاز در کهنوج

به گزارش رسانک، كمبود سيلندر گاز باعث ايجاد صف های طولانی و عصبانیت مردم در نقاط مختلف بلوچستان شده است. 

مدتی است كاهش سيلندر گاز در اكثر شهرهای بلوچستان بسیاری از مردم را مجبور به تلف کردن ساعت ها وقت، در صف ها کرده است. مسئله ای که باعث شده تا در سایه عدم مدیریت صحیح مسئولین، مردم نیز عصبانی و با هم درگیر شوند.

 در شهر كهنوج اکثر محله ها از نعمت گاز طبيعی برخوردار نیستند و از طرفی مردم محروم منطقه قادر به پرداخت هزينه سنگين خريد اشتراك گاز و لوله كشی را ندارند و ناچار از سيلندر های گاز استفاده ميكنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*