در طرح تقسیم بلوچستان توسعه ای در کار نیست

رسانک/ تجربه تقسیمات قبلی اقلیم بلوچستان بخوبی ثابت می‌کند که کوچک کردن این سرزمین هرگز هدفی جز از بین کردن هویت ملت بلوچ نداشته است.

کسانی که همچون حبیب الله دهمرده و حسینعلی شهریاری دشمنان قسم خورده بر علیه ملت بلوچ هستند و هرگز بدنبال توسعه برای بلوچستان نیستند.

ویدئو از کارزار نه به تقسیم بلوچستان و پیام عبدالرئوف نظرزایی، فعال سیاسی بلوچ در واکنش به این طرح میباشد که از برنامه “سیمای بلوچستان” در شبکه کلمه پخش شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*