خسارات بخش کشاورزی اقلیم بلوچستان و بی تفاوتی مسئولین

رسانک/ در چند هفته اخیر سرما و یخبندان شدید در اقلیم بلوچستان باعثِ وارد شدن خسارات زیادی به بخش کشاورزی مردم بلوچ شده است.

کشاورزی از شغل های اصلی مردم در نقاط مختلف اقلیم بلوچستان از رودان گرفته تا زرآباد، کهنوج و از پهره تا نصرآباد و شستون و سرباز؛ میباشد.

سرمای زمستان سال جاری دستکم در چند سال اخیر بی سابقه بوده و ميلياردها تومان به کشاورزان بلوچ خسارت وارد کرده است.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچگونه کمکی به این قشر نکرده بلکه هیچ برنامه ای نیز در جهت جبران خسارات وارده به کشاورزان ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*