تصویری از شمس الدین باجی زهی که در اول بهمن ماه ۹۹ به اتهام قتل، در زندان مرکزی دُزاپ اعدام شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*