آقای استاندار به جای کتمان مشکلات بگویید برای معیشت مرزنشینان در مرز چه کردید؟

به گزارش رسانک، انتقادها از عملکرد ضعیف استاندار ضد بلوچ، آقای احمدعلی موهبتی در استان بلوچستان و سیستان بالا گرفته است. 

آخوند گزمه امام جمعه اهل تشیع شهر هیرمند در خطبه های نماز جمعه گفت: با وجود نواقص طرح ۴۶ هزار هکتار دولت می خواست آن را افتتاح کند اما جهاد کشاورزی زیر بار افتتاح طرح نرفته است. زیرا این طرح آماده بهره‌برداری نیست. 

وی گفت: اگر کوتاهی عنوان می شود آقای استاندار اصحاب رسانه را با الفاظ نادرستی نوازش می کند، اما باید گفت شما در بحث مرز برای معیشت مرزنشینان چکار کرده اید؟ 

امام جمعه اهل تشیع هیرمند تصریح کرد: اقای استاندار شما در رابطه با مرز فقط وعده داده اید اینها روی کاغذ ارزشی ندارد، هنوز در بحث بازارچه های مرزی اثری ندیده ایم.

وی گفت: بجای توهین بیایید، بررسی کنید، ببینید اگر گزارش خلاف وعده ای بوده عنوان کنند اما نه با الفاظ نادرست. مگر می شود مشکلات معیشتی مردم را کتمان کرد، آیا مشکلات گاز ، مرز و معیشت مردم را نمی بینید؟

وی ادامه داد: می گویند این‌همه پول در طرح ۴۶ هزار هکتار هزینه کرده ایم و منت سر مردم می گذارند اما این پول مال شما نبوده که منت می گذارید هزینه کل طرح مال مردم بوده و شما مجری آن بودید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: الفاظی که استاندار خطاب به رسانه ها عنوان کرد در شان یک مسئول نبود.

آخوند گزمه ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم که صداها را در گلو خفه نکنند و قلم را نشکنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*