آزادی یک شهروند بلوچ پس از یک هفته بازداشت توسط اداره اطلاعات چهبار (چابهار)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۸ دی ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “شریف بلوچ شارکی” فرزند پیرمحمد که در هفته گذشته توسط ماموران اطلاعات در چابهار بازداشت شده بود، آزاد شد.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”شریف هیچ گونه جرم و سابقه کیفری نداشته، اما توسط ماموران اطلاعات در شهر چابهار بازداشت شده بود.“

این منبع افزود: ”شریف پس از یک هفته بیخبری و نگرانی خانواده از سرنوشت او، از بازداشتگاه اداره اطلاعات چابهار آزاد شده است.“

 بازداشت و محور بازجویی از شریف توسط ماموران اطلاعات، مشارکت او در گفتمان های سیاسی عنوان شده است.

اقدامات فراقانونی و بازداشت های خودسرانه شهروندان بلوچ توسط ماموران اطلاعات در ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*