خبر

گسترش فقر و محرومیت در سایه فقدان مدیریت کارآمد؛ وضعیت بغرنج کپرنشینان شهر زهکلوت/ گزارش تصویری

رسانک/ مناطق منفک شده بلوچستان در سایه فاشیسم حکومتی که در طدل چند دهه اخیر بر ملت بلوچ گسترانده شده است، همچنان از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم هستند.  ساکنین …..ادامه خبر

خبر

ورود تجهیزات کشور هند به بندر چهبار در ادامه سیاست اجاره دادن بنادر توسط جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز ۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، بخش دوم تجهیزات استراتژیک توسط شرکت هندی به بندر بهشتی چهبار وارد شدند.  این تجهیزات شامل دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۰۰ تنی …..ادامه خبر

خبر

ورود به بندر اقیانوسی چهبار برای مدت یکماه ممنوع شد/ عدم چاره اندیشی برای کسبه ای که بیکار شدند

به گزارش رسانک، شهر بندری چهبار از امروز ۲۰ اسفند ماه ۹۹ به مدت یکماه، در حالی با دستور فرماندار غیربومیِ ویژه قرنطینه شد که هیچگونه تمهیداتی جهت جلوگیری از …..ادامه خبر