گزارش

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال
تقسيم بلوچستان به چهار استان را محکوم می‌کنیم

سید محسن دهنوی عضوِهیئتِ رئیسه‌ی مجلسِ شورایِ اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۹۹ از اعلام وصولِ طرحِ تفکیکِ “استانِ سیستان و بلوچستان” به مجلس خبر داد. طرح تقسیم سیستان و بلوچستان …..ادامه خبر

گزارش

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

رسانک/ در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ھیئتی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال متشکل از آقایان حیمد تیموری و ناصر بلیده ای با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی در …..ادامه خبر