خبر

سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگ په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے

بلۆچستان اُستمانئے گَلئے باسک سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگا په راجا مزنێن تاوانے زاننت و اے بارئوا وتی دلپدردیا بلۆچ راج، واجهئے کهۆل، بلۆچستان نشنال پارٹیئے باسک و هدامُرزیئے …..ادامه خبر

تقسیم بلوچستان

تلاش‌های بی‌وقفه برای هویت‌زدایی؛ تقسیم بلوچستان به چهار استان

به گزارش رسانک، طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان در دستور کار اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت. “ابوالفضل ابوترابی” از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی …..ادامه خبر

ارسالی شما

بہ نام تپاکی

#ارسالی Z.A(N)✍️ …ھمیشہ ے تاریخ عامل و  پارامترهایی برای ھمبستگی مردم بودہ، است و خواھد بود ، کہ در این ھمبستگی برای ھدفی مھم و والا در یک صف قرار …..ادامه خبر