غرق شدن یک کودک بلوچ در هوتگ در شهرستان دشتیاری

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ٩ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، یک کودک بلوچ که برای بازی به کنار یک هوٹگ (هوتگ) در روستای “بالاد سرکوپ” در پانزده کیلومتری شهر نگور رفته بود، پس از سقوط به داخل آن، غرق شده و جان خود را از دست داد.

هویت این کودک بلوچ، محمد صالح افراش” فرزند محسن و اهل روستای بالاد سرکوپ از توابع شهرستان دشتیاری عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، محمدصالح به همراه دوستانش برای بازی از منزل خارج شده و در داخل یکی از هوتگ های منطقه سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

هوٹگ (هوتگ) به گودال آبی گفته می شود که یا بصورت طبیعی و یا دست ساز بشر بوجود آمده و مردم از آب باران که در داخل آن جمع می‌شود، استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که مناطقی مانند دشتیاری از شبکه آبرسانی و لوله کشی محروم هستند و مردم با استفاده از آب جمع شده در این هوتگ ها آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*