کشف جسد مجهول الهویه یک شهروند در شهرستان سب و سوران

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جسد مجهول الهویه متعلق به یک مرد در زیر پلی در جاده فرعی در محدوده روستای سرسوره واقع در شهرستان سب و سوران توسط اهالی کشف شد.

از هویت نحوه چگونگی جان باختن این شهروند تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*