بازداشت همراه با خشونت سه شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی و لباس شخصی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، سه شهروند بلوچ در مجتمع‌های مسکونی واقع در خیابان‌های دانش و جمهوری توسط نیروهای نظامی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی همراه با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

از هویت این سه شهروند که گفته شده نوجوانان رده سنی ١٨ تا ۲۰ ساله بودند، تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی و امنیتی لباس شخصی که با خودروهای نظامی و شخصی بودند با یورش به دو مجتمع این افراد را بازداشت کرده‌اند.

از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*