تحصیل دانش آموزان تیس کوپال در کانکس های فرسوده

رسانک/ مدرسه استقلال تیس کوپان روستای تیس واقع در چابهار جز مدارس قدیمی و فرسوده روستای تیس محسوب می شود و سقف آن از چوب و تخته می باشد بعد از بارندگی‌های سنگین اخیر وضعیت خطرناک و ناایمنی برای تحصیل دانش آموزان پیدا کرده بود، به همین دلیل مسئولین وزارت آموزش پرورش کانکس های فرسوده را جایگزین کلاس درس کردند.

گفتنی است مدرسه تیس کوپان جز بدترین مدارس از لحاظ امکانات و آموزش در سطح استان و کشور می باشد و بعد از تخریب مدرسه و ترک خوردن سقف و دیوارهای آن هیچ مسئولی برای بازدید و پیگیری روند بازسازی مراجعه نکرد.

پس از تخریب مدرسه، هیچ مسئولی مسئولیت این مدرسه را به عهده نمی گرفت و سرنوشت دانش آموزان دختر و پسر برای هیچ کدام از مسئولین مهم نبود و پس از کلی پیگیری والدین، مسئولین به جای کلاس درس استاندارد، کانکس های با ۷۰ درصد پوسیدگی، که قابل حمل هم نبودند را پیشنهاد دادند که موقع جابجایی دولا و تخریب شدند.

مدرسه استقلال تیس کوپان در پنج کیلومتری شهر چابهار و در سال ۱۳۴۰ توسط خیرین مدرسه ساز تاسیس شد و بعد از آن هیچگونه تعمیری در آن مدرسه صورت نگرفته و بمرور زمان دچار فرسایش و تخریب شد و این اواخر بخاطر فشار بارندگی‌ها سقف و دیوارهایش دچار ترک خوردگی گردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*