قطعی و اختلال شدید در اینترنت شهرستان زرآباد

به گزارش رسانک، عدم رسیدگی به وضعیت آنتن دهی و اینترنت در شهرستان زرآباد خصوصاً پس از بارش های سنگین باران طی یک ماه اخیر از اول سال ١۴٠٣ باعث شده تا شهروندان با مشکلاتی مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از مناطق شهرستان زرآباد اینترنت قطع است و مسئولان مربوطه علیرغم پیگیری های مکرر شهروندان تاکنون هیچ اقدامی جهت رفع این معضل نکرده اند.

در داخل شهر زرآباد نیز سرعت اینترنت بسیار کند است و در روستاهای اطراف بطور کلی اینترنت قطع شده و شهروندان برای برقراری یک ارتباط مجبورند به ارتفاعات بروند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*