صلح و سازش دو طایفه نوهانی و دوستین زهی با وساطت ریش سفیدان و معتمدین در کسرکند

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دو طایفه نوهانی و دوستین زهی، با وساطت ریش سفیدان و بزرگان دو طایفه و سایر طوایف در کسرکند (قصرقند) ، با یکدیگر صلح و سازش کردند.

گفتنی است پنج تن از اعضای این دو طایفه در درگیری و اختلافات کشته شدند و در این جلسه با گذشت از قصاص قاتلین و صلح افراد هر دو طایفه با به آغوش کشیدن یکدیگر اختلافات را کنار گذاشته و با هم عهد بستند که دیگر به اختلافات دامن نزنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*