اعلام جرم دادستانی استان بلوچستان و سیستان علیه شهرداران کنارک و زاهدان

به گزارش رسانک، ابوالفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان بلوچستان و سیستان از اعلام جرم علیه شهرداران کنارک و زاهدان طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران خبر داد.

به گفته وی، “در سال ۱۴۰۲ از دیوار ساحلی کنارک بازدید شد که با توجه به گزارش‌های دادستانی مرکز، بخشی از اقدامات مربوط به رفع اشکال بهداشتی و محیط زیستی از وظایف شهرداری کنارک بود که باید انجام می‌شد.

در همین راستا ۶ ماه فرصت جهت رفع اشکالات به شهرداری داده شد، اما با توجه به اتمام بازه زمانی و پیگیری‌های صورت گرفته، این اشکالات رفع نشد و دادستانی علیه شهردار کنارک اعلام جرم کرد که پرونده این شخص همچنان مفتوح است.”

وی درباره اعلام جرم دادستانی علیه شهردار زاهدان اظهار کرد: “پرونده شهردار زاهدان مربوط به سال ۱۴۰۲ است که این پرونده در ارتباط با نارضایتی مردم و برخی نهاد‌های مربوطه از عملکرد شهرداری در حوزه پساب و پسماند‌های مسیل‌ها است که در مورد هم دادستانی بر طبق گزارش‌های رسیده و دستورالعمل ترک فعل مدیران، علیه شهردار زاهدان اعلام جرم کرد که این روند ادامه دار خواهد بود.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*