قطعی آب شرب شهرستان راسک

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، بر اساس گزارشات مردمی آب شهری شهرستان راسک در تمام مناطق و محله های این شهر قطع شده است.

گفتنی است بحران آب آشامیدنی در شهرهای بلوچستان یکی از چالش های جدی ای بوده که کماکان پا برجاست و تاکنون اقدام عملی برای برطرف کردن این مشکل از سوی دولت انجام نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*