انتقال یک مادر باردار با لودر بدنبال نبود پل بر روی رودخانه سرباز در منطقه گویمَرک

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٣٠ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک مادر باردار در روستای کندز از توابع شهرستان سرباز بدلیل وخامت حال و نبود پل بر روی رودخانه سرباز، شاخه گوویمرک با لودر از رودخانه عبور داده شد.

بر اساس این گزارش، بدنبال وخامت حال این خانم باردار، بهورز روستای کندز با توجه به نبود راه دسترسی به منطقه در پی طغیان رودخانه، از طریق لودر یکی از شهروندان منطقه، مادر باردار را به مرکز درمان شهرستان منتقل کرده است.

گفتنی است که بخش بزرگی از شهروندان در استان بلوچستان و سیستان در روستاها ساکن هستند و اکثر روستاها نیز از داشتن پل و راه مناسب دسترسی به جاده اصلی و مراکز درمانی محروم هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*