ورود سیلاب به منازل مسکونی و معابر منطقه سجاد و سرزه شهر ایرانشهر

به گزارش رسانک، امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، تصاویر منتشر شده نشان می دهد که سیلاب ناشی از بارندگی های اخیر وارد منازل شهروندان در منطقه سجادشهر و سرزه ایرانشهر شده است.

گفته می‌شود که سیلاب زیادی وارد منازل مردم شده و امکانات برای تخلیه سیلاب از داخل خانه های شهروندان وجود ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*